Baza Danych

00002116
miano osoby: Mylius, Martin ( 1542-1611 )
miano alternatywne:
nazwa stow.:
informacje dodatkowe: Rektor w Zgorzelcu.

instytucja: BUWR
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło