Baza Danych

00002124
miano osoby: Smith, Thomas ( 1513-1577 )
miano alternatywne:
Smyth, Thomas
nazwa stow.:
informacje dodatkowe: Angielski prawnik, sekretarz stanu, filolog.

instytucja: BUWR
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło