Baza Danych

sygnatury: 406381
tytuł: Confession, Das ist: Ein Christliche Bekantnuß Des Catholischen Glaubens, oder vil mehr, ain auszlegung solcher Bekantnuß, wölche die Vätter der Prouintzen Gnesnen vnd Lewenburg im Künigreich Polen, auff dem Synodo zů Petricouien auffgerichtt, im jar [...] M. D. LI., Durch den [...] Herrn Staniszlaum Hosium, Bischoffen zů Ermelandt, in Latein erstlich beschriben ; Vnd darnach durch Johann zů Wege [...] Thůmbprediger zů Wurms [...] auß dem Latein in das Teütsch gebracht [...].
język: ger
tytuł odmienny: Confessio fidei catholicae christiana
data i miejsce wydania: [post 25 IV] 1560Jngolstat
opis: 2º & [14], CCCLXXIX, [1 cz.], [10, ost. cz.] k., sygn. A4, B6, C4, A-Z, Aa-Zz, aa-qq6, rr-ss4, tt6, uu4 & Defekt: brak skł. L (k. LXI-LXVI) ; Na s. tyt. nota o cenie: "1564 Hic liber constat taeros duos, computan[tur] per gr. 34 albos", na przedniej karcie ochronnej sentencja" "1564 Ama scientiam scriptura[rum] et carnis uitia non amabis" & Oprawa: deski, skóra jasna, radełka, klamry, na przedniej okładzinie ręczny napis tuszem: "Hosei Confession Deutsch", na tylnej wytłoczone nazwisko i data & S. tyt. czarno-czerwona z datą: M. D. LX., data dzienna na podst. dedykacji tłumacza & Dedykacja: 1. "Dem Hochwürdigsten [...] Herrn Michaeln Ertzbischoffen zů Saltzburg [...], Johann zů Wege [...]"; 2. "Dem Durchleüchtigisten [...] Herren Sigmunden Augusto, von Gottes genaden Künig in Poln [...]". Autorem dedykacji dla króla jest arcybiskup Mikołaj Dzierzgowski (podpisany w wydaniach łac.) & Indeks & Proweniencja: Landeck, Adam von (ca 1531-1600) & Proweniencja: Biblioteka księcia Jerzego Rudolfa (Legnica)
Cytata blibliograficzna: Estr. XV-XVIII, 18,282 & Stalla XVI, 371 & VD 16, H 5145

instytucja: BUWR
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło