Baza Danych

sygnatury: XV.F.931,1
tytuł: Speculum spiritualiu[m] : in quo no[n] solum de vita actiua et co[n]templatiua: verum etia[m] de vicus, quibus humana mens inquinatur, ac virtutibus quibus in deu[m] acce[n]ditur p[er]pulchre tractatur [...]. Additur insuper et opusculum Ricardi Hampole de eme[n]datione vite: ac de regula bene vivendi.
język: lat
tytuł odmienny: Emendatio vitae
zawarte w: 8202964914, [klocek: XV.F.931,1-2]
autor domniemany: Watton, John drukarz: Hopyl, Wolfgang księgarz: Pelgrim, Joyce ; Jacobi, Henry nakładca: Bretton, William współtwórca: Rolle de Hampole, Richard
data i miejsce wydania: (1 XII 1510)London
opis: Na ostatniej stronie herb nakładcy Williama Brettona & Proweniencja: Biblioteka kościoła św. Piotra i Pawła (Legnica) & Eigenthum der Petro-Paulinischen Kirchen-Bibliothek [ekslibris] & Cristophorus Schonfelt donat hunc libellum patribus Carthusiensibus in amoris et observantie sue erga eos monimentum 1514 [nota na s. tyt.] & Zawiera dwa kolofony - na k. 208 verso (po dziele głównym) z datą: Anno [...] millesimo q[uin]ge[n]tesimodeci[m]o kale[n]das decembris oraz na końcu publikacji z informacją o nakładcy i drukarzu i z datą: Anno [...] millesimo quingentesimo decimo. & [10], CCviij, [10] k. : il. & Ilustracje: na s. tyt. 4 drzeworyty z wizerunkami świętych Grzegorza, Bedy, Tomasza, Augustyna oraz metaloryt groszkowany z przedstawieniem Trójcy św. i symbolami Ewangelistów; na k. A10 verso metaloryt groszkowany z obrazem Kalwarii; na k. 208 recto dwa metaloryty groszkowane - Ukrzyżowanie oraz Chrystus Boleściwy z narzędziami Męki & Proweniencja: Klasztor Kartuzów (Legnica) & Autorstwo przypisuje się Jamesowi Wattonowi & 2° & Proweniencja: Schönfeld, Christoph & Nazwiska księgarzy wg Renouard/Moreau, Inventaire & Druk dwuszpaltowy & Marginalia
Cytata blibliograficzna: Adams, S 1558 & DNB online & ICCU online & Renouard/Moreau, Inventaire, 1, 387, 203

instytucja: BUWR
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło