Baza Danych

sygnatury: 411339
tytuł: Methodi Medici nales Dvæ, In Quibus vera & legitima Consiliorum Medicinalium instituendoru[m] ratio & indicationum doctrina traditur, Propositæ In [...] Academia Patauina a [...] D.D. Alberto Bottono Et Æmilio Campolongo
język: lat
tytuł odmienny: Methodi medicinales duae, in quibus vera et legitima consiliorum medicinalium instituendorum ratio & Methodi medicinales duae
zawarte w: 8202965322, [klocek: 411338-411339]
data i miejsce wydania: 1595[Frankfurt am Main]
opis: Proweniencja Biblioteka księcia Jerzego Rudolfa (Legnica) & Pomyłki w numeracji stron & Dzieła współwyd. z własnymi k. tyt. i osobną paginacją: Methodvs Chirvrgica, Docens summa facilitate & breuitate rationem curandi apostemata [...], Avctore Bartholomæo Hierouio [...]. - Francofvrti, 1595 ; Qvaestionvm Medicinalivm Bartholomæi Hierouii [...] Decas Prima [...]. - Francofvrti, 1595 & Wydanie: Nunc primum in lucem editæ, opera & studio Lazari Svsenbeti [...]. Accessit Bartholomæi Hierouii M.D. methodus chirurgica & Quæstionum Medicinalium Practicarum Decas I. & Na s. tyt. data w cyfrach arabskich, na s. tyt. acc.: M. D. XCV. & Proweniencja: Scholtz, Lorenz (1552-1599) & 8° & [5] k., [1], 126 [i.e. 117], [1], 88, 55, [1] s.
Cytata blibliograficzna: IA, 122.786 & VD 16, B 6816

instytucja: BUWR
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło