Baza Danych

sygnatury: 406382
tytuł: Homilie, hoc est conciones populares sanctissimorum ecclesie doctorum Hieronymi, Ambrosii, Augustini, Gregorii, Origenis, Joannis Chrysostomi, Bede presbyteri, Maximi episcopi, et aliorum.
język: lat
tytuł odmienny:
data i miejsce wydania: (12.08.)1516Basilee
opis: 2° & Rok na s. tyt.: An. M.D.XVI., w kolofonie: Anno a natali Christi Domini millesimo quingentesimo decimosexto, duodecima Augusti & Aut. na podst. literatury & Proweniencja: Biblioteka księcia Jerzego Rudolfa (Legnica)
Cytata blibliograficzna: VD 16 P 1053

instytucja: BUWR
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło