Baza Danych

sygnatury: 410289
tytuł: Defensionis verae orthodoxae veterisque in Ecclesia sententiae de sacramento corporis et sanguinis Domini nostri Iesu Christi veraque eius in Coena sua praesentia, contra novum et commentitium transubstantiationis dogma aliosque errores ex illo natos, libri tres. Ad Petrum Scargam [...] vanissimi huius commenti propugnatorem [...], Autore Andrea Volano [...].
język: lat
tytuł odmienny:
data i miejsce wydania: 1586La Rochelle
opis: 8° & Na s. tyt. M.D.LXXXVI. & Jest to dzieło współwyd. w czwartym tomie: Doctrinae Jesuiticae praecipua capita, wyjęte w 17 w. i osobno oprawione (por. Ożóg). Obejmuje s. 737-1136. Pismo Wolana kończy się na s. 1115. Potem następuje "Characterum iesuiticorum centuria qrarta [!] ex D. Augustini scriptis polemicis collecta. & Proweniencja: Biblioteka księcia Jerzego Rudolfa (Legnica)
Cytata blibliograficzna: E XXXIII 242 & Ożóg 2137

instytucja: BUWR
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło