Baza Danych

sygnatury: 411026
tytuł: Artzneybuch, köstlich fur mancherley Kranckheit des gantzen Leibs innerlich und eusserlich vom Heupt an bis auff die Füsse von vielen [...] Artzten mit sonderm vleis ordentlich beschrieben [...], [Ed. Melchior Sachse].
język: ger
tytuł odmienny: Arzneibuch
data i miejsce wydania: 1546Erffurdt
opis: 4° & [6], CCLXVI, [2, ost. cz.] k. & wydanie: Itzo newe in Druck und an Tag gegeben. & Druk na s. tyt. czerwono-czarny & Zawiera il. drzeworytowe & Na k. tyt. recto herb Erfurtu & Data w kolofonie: Am XIX. Tag Aprilis Anno M.D.XLVI. & Oprawa: pergamin, tłoczenia ślepe, wiązania & Składa się z 16 rozpraw 10 autorów & Nazw. wydawcy pod dedykacją: Tarquinius Ocyorus, alias Schnellenberg & Defekt: brak k. I-III, CLXX, CXCI-CC & Na k. CCLIIII-CCLV łacińsko-niemiecki słownik zawierający nazwy ziół & Proweniencja: Jerzy Rudolf (książę legnicki ; 1595-1653) & Proweniencja: Biblioteka księcia Jerzego Rudolfa (Legnica)
Cytata blibliograficzna: IA 109.233 & GKdprB 7.7009 & VD 16 A 3872

instytucja: BUWR
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło