Baza Danych

sygnatury: 411866
tytuł: Symphonia Platonis cum Aristotele, & Galeni cu[m] Hippocrate D. Symphoriani Cha[m]perij : Hippocratica philosophia eiusdem. Platonica medicina de duplici mundo, cum eiusde[m] scholijs. Speculum medicinale platonicum, & apologia literaru[m] humaniorum.
język: lat
tytuł odmienny: Symphonia Platonis cum Aristotele et Galeni cum Hippocrate
zawarte w: 8202975671, [klocek: 411866-411867]
data i miejsce wydania: (18 IV 1516)Parrhisijs
opis: 8° & CLXXII k. & Na s. tyt. miniatura drzewor. przedstawiająca czterech muzykujących mężczyzn. Trzej z nich to przypuszczalnie Platon, Arystoteles i Hippokrates. Nad czwartym, grającym na skrzypcach, napis „Galenus” & Data w kolof.: MD.XVI. XIIII. Calen. Maias & Współwyd.: „Platonica medicina de duplici mundo”, „Speculum medicinale platonicum” i „Apologia literarum humaniorum" & Proweniencja: Jerzy Rudolf (książę legnicki ; 1595-1653) & Proweniencja: Biblioteka księcia Jerzego Rudolfa (Legnica)
Cytata blibliograficzna: BnF online & ICCU online & ABES online

instytucja: BUWR
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło