Baza Danych

sygnatury: 406818
tytuł: Genealogiæ Regum, Electorum, Ducum, Principum, atq[ue] Comitum, qui origines suas a Bellicosissimo Saxonum Rege, Wedekindo Deducunt [...] : Acceßit Stemmatographia Illustrissimorum Ducum Saxoniæ Ad XXXII. Tritavos Totidemq[ue] Tritavias deducta : Item Prosopographia Regum, Electorum, Principum ac Ducum Saxoniæ cum eorundem Elogiis & anagrammatismis Nicolai Reusneri Leorini, Comitis Palatini, Cæsarei, & quondam Consiliarii Saxonici, Auctore Elia Reusnero [...]
język: lat
tytuł odmienny:
zawarte w: 8202975718, [klocek: 406816-406818]
autor: Reusner, Elias nakładca: Grosse, Henning
data i miejsce wydania: 1610[Leipzig]
opis: 2° & Na s. tyt. data: M. D. C. X. & Liczne ilustracje drzeworytowe & Proweniencja: Biblioteka księcia Jerzego Rudolfa (Legnica)
Cytata blibliograficzna:

instytucja: BUWR
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło