Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

 
02000040

tytuł lub inne określenie treści: Gebetbuch

czas powstania: 2. poł. XV w. , Göber, t. 26, s. 32
typ tekstu: modlitewnik
forma: kodeks
materiał (podłoża): papier
język: łaciński & niemiecki
ilość kolumn: 1
wys. x szer. (blok): 10 cm, 7 cm
wys. x szer. (oprawa): 10,5 cm, 7,5 cm
l. kart (opisowa): 236
powstanie oprawy: nowożytność
oprawa: tektura, na grzbiecie i rogach płótno
sygnatura: I D 7
umiejscowienie: właściciel: Staats- und Universitäts-Bibliothek Breslau
katalogi: Göber, t. 26 , s. 32-42 literatura: J. Klapper, Das Volksgebet im schlesischen Mittelalter , s. 100
02000040,T,053

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Gebet zu den sieben Freuden Marias

miejsce w tekście: f. 152v-158v
02000040,T,054

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Tagzeiten zum Leiden Christi

autorstwo: Johannes von Neumarkt
miejsce w tekście: f. 158v-168v
02000040,T,055

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Tagzeiten zum Mitleiden Marias

autorstwo: Johannes von Neumarkt
miejsce w tekście: f. 169r-176r
02000040,T,056

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Gebet Bernhardins zu Christus

autorstwo: Bernhardinus
miejsce w tekście: f. 176r-179v
02000040,T,050

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Kommuniongebet

miejsce w tekście: f. 146v-148r
02000040,T,002

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 1v

odcisk pieczęci: „Königliche u. Universitäts- Bibliothek Breslau."
02000040,T,051

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Kommuniongebet

miejsce w tekście: f. 148r-149r
02000040,T,003

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 236v

odcisk pieczęci: „Königliche u. Universitäts- Bibliothek Breslau."
02000040,T,052

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Dreifaltigkeitgebete

autorstwo: Johannes von Neumarkt
miejsce w tekście: f. 149r-152v
02000040,T,012

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Die sieben Busspsalmen mit den Gebeten

miejsce w tekście: f. 2r-29v
02000040,T,011

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Gebete vor dem Bilde der Juncfrawen Marie yn der sonne

miejsce w tekście: f. 1r-1v
02000040,T,047

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Mariengebet

miejsce w tekście: f. 136r-144r
02000040,T,046

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Eyn gebete von synte Rochius

miejsce w tekście: f. 133r-135v
02000040,T,049

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Versgebet zu Maria

miejsce w tekście: f. 146r-146v
02000040,T,048

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Gebet zu Christus

miejsce w tekście: f. 144r-146r
02000040,T,066

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Gebet zum Leiden Christi

miejsce w tekście: f. 199v-201r
02000040,T,017

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Gebet zum Leiden Christi

miejsce w tekście: f. 35v-36r
02000040,T,067

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Eynn gebete von allen Elenden und glewbigenn selenn etc.

miejsce w tekście: f. 201r-202v
02000040,T,018

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Gebet Brigittas zu Christus

miejsce w tekście: f. 36r-56v
02000040,T,064

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Eynn befelnusz under dy beschirmunge des heiligen creucz

miejsce w tekście: f. 197r-197v
02000040,T,019

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Gebet vor dem Gekreuzigten

miejsce w tekście: f. 56v-57v
02000040,T,065

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Eynn befelnusz zcu unsir liben frawenn

miejsce w tekście: f. 197v-199v
02000040,T,062

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Gebet zu Erasmus

miejsce w tekście: f. 194v-196r
02000040,T,013

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Gebet zum Gekreuzigten (Arma Christi)

miejsce w tekście: f. 29v-33v
02000040,T,063

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Eynn gut befelnusz zcu unserm liben herren Jesu Cristi

miejsce w tekście: f. 196r-197r
02000040,T,014

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Das guldene Ave Maria

miejsce w tekście: f. 34r-34v
02000040,T,060

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Gebet um ein gutes Ende

miejsce w tekście: f. 192r-193r
02000040,T,015

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Gebete von unserm herren Jesu Cristi leydenn

miejsce w tekście: f. 35r
02000040,T,061

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Gebet zu Johannes

miejsce w tekście: f. 193r-194v
02000040,T,016

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Gut gebet von gote

miejsce w tekście: f. 35r-35v
02000040,T,021
miejsce w tekście: f. 58r-59v
02000040,T,020

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Gebet zur Wandlung

miejsce w tekście: f. 57v-58r
02000040,T,023

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Dreifaltigkeitsgebet

miejsce w tekście: f. 60v-68r
02000040,T,022

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Morgengebet

miejsce w tekście: f. 59v-60v
02000040,T,059

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Sterbegebet: Drei Paternoster

miejsce w tekście: f. 189r-192r
02000040,T,058
miejsce w tekście: f. 183v-189r
02000040,T,057

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Gebet vor dem Kreuze mit 15 Nutzen

miejsce w tekście: f. 179v-183v
02000040,T,030

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Gebet zum Gekreuzigten

miejsce w tekście: f. 86v-88v
02000040,T,031

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Gebet zur Wandlung

miejsce w tekście: f. 88v-89r
02000040,T,032

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Gebet zur Erhebung des Kelches bei der Wandlung

miejsce w tekście: f. 89v-90r
02000040,T,070

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Gebet zu Maria Magdalena

miejsce w tekście: f. 206v-208r
02000040,T,033

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Exempel mit Gebet zu Maria

miejsce w tekście: f. 90r-96v
02000040,T,034

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Salve regina, deutsch

miejsce w tekście: f. 96v-97v
02000040,T,072

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Gebet zur heiligen Katharina

miejsce w tekście: f. 209v-211r
02000040,T,071

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Gebet zur heiligen Barbara

miejsce w tekście: f. 208r-209v
02000040,T,074

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Evang. Joh. 1, 1-14

miejsce w tekście: f. 212r-213v
02000040,T,073

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Hec est dies czu dewtsche

miejsce w tekście: f. 211r-211v
02000040,T,076

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Gebet zum heiligen Sebastian

miejsce w tekście: f. 216v-217v
02000040,T,075

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Gebet fuer die Verstorbenen

miejsce w tekście: f. 213v-216v
02000040,T,078

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Gebet zu Marien Verkuendigung

miejsce w tekście: f. 219r-220r
02000040,T,077

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Alma redemptoris

miejsce w tekście: f. 217v-218v
02000040,T,068

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Gebete von denn glewbigenn enelenden zelen

miejsce w tekście: f. 202v-204r
02000040,T,069

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Gebet zu St. Nikolaus

miejsce w tekście: f. 204r-206v
02000040,T,025

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Mariengebet

miejsce w tekście: f. 70r-75v
02000040,T,024

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Psalm 66

miejsce w tekście: f. 68v-70r
02000040,T,027

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Gebet zur Wandlung

miejsce w tekście: f. 79r-81v
02000040,T,026
miejsce w tekście: f. 75v-79r
02000040,T,029

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Gebet von den seben blut vorgissen Jesu Cristi

miejsce w tekście: f. 85r-86v
02000040,T,028

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Gebete von Maria der mutter gotis unde synte Johannes

miejsce w tekście: f. 81v-85r
02000040,T,040

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Gebet zu Gott

miejsce w tekście: f. 125v-127r
02000040,T,041

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Gebet zum Schutzengel

autorstwo: Johannes von Neumarkt
miejsce w tekście: f. 127r-128r
02000040,T,081

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Juncfraw Maria eyn gebete

miejsce w tekście: f. 226v
02000040,T,044

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Apostelgebet

miejsce w tekście: f. 130v-131v
02000040,T,080

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Gebet um Suendenvergebung

miejsce w tekście: f. 224v-226v
02000040,T,045

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Eynn gebete von synte Sebastiann

miejsce w tekście: f. 131v-133r
02000040,T,042

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Gebet zum Schutzengel

miejsce w tekście: f. 128r-129r
02000040,T,043

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Apostelgebet

miejsce w tekście: f. 129r-130v
02000040,T,085

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Tenebre zcu dewtsch

miejsce w tekście: f. 235r-236r
02000040,T,084

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Gebet zum Gekreuzigten

miejsce w tekście: f. 232r-235r
02000040,T,083

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Gebeteleynn von der heyligenn frawen Sandt Anna...

miejsce w tekście: f. 229v-232r
02000040,T,082

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Dy fumff betrupnusze und smerczen unser lieben frawen

miejsce w tekście: f. 226v-229v
02000040,T,086

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Gebet zur heiligen Anna

miejsce w tekście: f. 236r-236v
02000040,T,079

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Paraphrase des Salve regina

miejsce w tekście: f. 220r-224v
02000040,T,038

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Gebet zu Christus

miejsce w tekście: f. 124r-124v
02000040,T,037

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Rosenkranz

miejsce w tekście: f. 102v-123v
02000040,T,036

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Gebet von den sieben Freuden Marias

miejsce w tekście: f. 99r-102v
02000040,T,035

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Gebet von den fuenf Freuden Marias

miejsce w tekście: f. 97v-98v
02000040,T,001

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: nota własnościowa na papierowej karcie przyklejonej do tylniej okładki (f. Ir)

nota własnościowa: „Hunc librum emit anno 1639 die 3 mensis Januarij F. Petrus praed. ordin., qui parochus in maiori Schagram (?) et maiori Stein a Juvene quodam nomine Christophorus Dorner Sutore quatuor Bohemicis grossis, qui acceperat illum a quodam milite”
02000040,T,039

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Mariengebet

miejsce w tekście: f. 125r-125v
autor dokumentu: MB,
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło