Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

 
02000063

tytuł lub inne określenie treści: Biblia latina, Biblia latina (Genesis-Apocalypsis) & Interpretationes bibliae nominum Hebraicorum

czas powstania: 1413 , wpis na f. 303v: „Anno domini M° CCCC0 XIII0 comparata” i kolofon na f. 328r: „Et sic est finis biblie huius scripte per manus vene (!) sub anno domini Millesimo CCCC0 XIII0 finite in vigilia ascensionis domini comparate per dominum Wenceslaum dictum Rothffridek etc. Expliciunt interpretaciones diccionum hebraicarum grecarum et syrium per alphabeti literas digestarum”
typ tekstu: Biblia
forma: kodeks
materiał (podłoża): pergamin
język: łaciński
ilość kolumn: 2
wys. x szer. (blok): 42,5 cm, 31,5 cm
wys. x szer. (oprawa): 45 cm, 32 cm
l. kart (opisowa): II+328
karty ochronne: II
powstanie oprawy: średniowiecze
oprawa: drewniane deski pokryte jasną, świńską skórą; ślady po zapięciach i okuciach
sygnatura: I F 16
katalogi: Die Handschriften der Staats- und Universitätsbibliothek Breslau, Bd. 1 , s. 15-16
02000063,T,002

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: wpis na tylniej karcie ochronnej f. IIv

wpis: „Othmucham pro sui et suorum parentum necnon fratrum et sororum anniversario anno domini M° CCCC XX IIII0”
02000063,T,003

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: karteczka Büschinga

exlibris: „Aus der Bibliothek des Doms zu Neiβe”
02000063,T,012

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Interpretationes bibliae nominum Hebraicorum

autorstwo: Remigius Autissiodorensis, Ps.-
miejsce w tekście: f. 304r-328r
02000063,T,011

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Biblia latina (Genesis-Apocalypsis)

miejsce w tekście: f. 1r-303v
02000063,T,001

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: wpis na f. Ir

wpis: „Iste liber est ecclesie collegiate in Othmucha testatus per dominum, Johannem Dorkaw pro duobus anniversariis pro dicto domino Johanne et domino Jacobo Newnitcz et pro parentibus suis”
autor dokumentu: MB,
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło