Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

 
02000106

tytuł lub inne określenie treści: Moralizationes Lyre, Moralizationes Lyre

czas powstania: 1409 , kolofon na f. 306r: „Explicit hoc opus per manus Heynrici Gobin anno domini Millesimo quadringentesimo nono dominica tercia post pascha hora vesperarum sub venerabili patre Ludolfo et priore fratre Johanne de Hassia”
autorstwo: Nicolaus de Lyra
typ tekstu: teologia
forma: kodeks
materiał (podłoża): pergamin
język: łaciński
ilość kolumn: 2
wys. x szer. (blok): 35 cm, 24 cm
wys. x szer. (oprawa): 35 cm, 25 cm
l. kart (opisowa): 306
powstanie oprawy: średniowiecze
oprawa: drewniane deski pokryte czerwoną skórą; ślady po okuciach i zapięciach
sygnatura: I F 37
sygnatura dawna: 145 & U. I. 36 & h II
katalogi: Die Handschriften der Staats- und Universitätsbibliothek Breslau, Bd. 1 , s. 41-42 literatura: A. Świerk, Schreibstube und Schreiber des Augustiner-Chorherren-Stiftes zu Sagan im Mittelalter , s. 130, 139, 140 J. Gromadzki, Malarstwo miniaturowe na Śląsku w okresie 1380-1550 , s. passim K. Jażdżewski, Lubiąż. Losy i kultura umysłowa śląskiego opactwa cystersów (1163-1642) , s. 208
02000106,T,006

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 306r

odcisk pieczęci: „Königliche & Universitäts- Bibliothek Breslau"
02000106,T,004

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: kolofon na f. 306r

kolofon: „Explicit hoc opus per manus Heynrici Gobin anno domini Millesimo quadringentesimo nono dominica tercia post pascha hora vesperarum sub venerabili patre Ludolfo et priore fratre Johanne de Hassia”
02000106,T,005

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 1r

odcisk pieczęci: „Königliche & Universitäts- Bibliothek Breslau"
02000106,T,002

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: wpis na wyklejce

wpis: „annotata denuo 1738”
02000106,T,003

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: karteczka Büschinga

exlibris: „Aus der Bibliothek der Augustiner Chorherrn zu Sagan”
02000106,T,011

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Moralia super Bibliam

autorstwo: Nicolaus de Lyra
miejsce w tekście: f. 1r-306r
02000106,T,001

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: nota własnościowa na f. 1r

nota własnościowa: „Bibliothecae canonicorum Regul. Sagani”
autor dokumentu: MB,
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło