Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

 
02000116

tytuł lub inne określenie treści: Postilla super Danielem, Postilla super Danielem

czas powstania: 1. poł. XV w. , Die Handschriften der Staats- und Universitätsbibliothek Breslau, Bd. 1, s. 43
autorstwo: Nicolaus de Lyra
typ tekstu: Biblica
forma: kodeks
materiał (podłoża): pergamin
język: łaciński
ilość kolumn: 2
wys. x szer. (blok): 39,5 cm, 28,5 cm
wys. x szer. (oprawa): 40 cm, 29,5 cm
l. kart (opisowa): 187
powstanie oprawy: średniowiecze
oprawa: drewniane deski pokryte skórą; ślady po zapięciach
sygnatura: I F 39 wol. 2
umiejscowienie: właściciel: Klasztor cystersów w Henrykowie
katalogi: Die Handschriften der Staats- und Universitätsbibliothek Breslau, Bd. 1 , s. 43 literatura: J. Drabina, Idee koncyliaryzmu na Śląsku , s. 87, 138 H. Grüger, Der Nekrolog des Klosters Heinrichau , s. 52
02000116,T,004

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 187v

odcisk pieczęci: „Königliche & Universitäts- Bibliothek Breslau"
02000116,T,002

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: karteczka Büschinga

exlibris: „Aus der Bibliothek des Klosters Heinrichau”
02000116,T,003

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 1r

odcisk pieczęci: „Königliche & Universitäts- Bibliothek Breslau„
02000116,T,011

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Postilla litteralis bibliae

autorstwo: Nicolaus de Lyra
miejsce w tekście: f. 1r-187v
02000116,T,001

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: nota własnościowa na f. 1r

nota własnościowa: „Liber B.[eatissimae] V.[irginis] Mariae in Henrichau„; „Bibliothecae Catalogo de novo inscriptus Ao[anno] 1687 sub Rmo[reverendissimo] D.[omino] Henrrico Abbate Henrichoviensi"
autor dokumentu: MB,
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło