Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

 
02000120

tytuł lub inne określenie treści: Antiphonarium de tempore et de sanctis, pars aestiva, Antiphonarium de tempore et de sanctis, pars aestiva

czas powstania: 2. poł. XIII w. , Göber, t. 2, s. 175
typ tekstu: antyfonarz
forma: kodeks
materiał (podłoża): pergamin
język: łaciński
ilość kolumn: 1
wys. x szer. (blok): 37 cm, 25 cm
wys. x szer. (oprawa): 40 cm, 27 cm
l. kart (opisowa): 201
powstanie oprawy: średniowiecze
typ oprawy: zdobiona
oprawa: deski obciągnięte skórą z tłoczeniami: ornament liniowy; 1 zapięcie (klamra górna) zachowane; klamra dolna niezachowana; 4 zwięzy na grzbiecie
sygnatura: I F 394
katalogi: Göber, t. 2 , s. 175 literatura: A. Karłowska-Kamzowa, Gotyckie rękopisy iluminowane na Śląsku do 1450 r. , s. 101-127 K. Jażdżewski, Lubiąż. Losy i kultura umysłowa śląskiego opactwa cystersów (1163-1642) , s. 226 J. Morawski, Polska liryka muzyczna w średniowieczu , s. 286, 288, 327 Notae musicae artis: notacja muzyczna w źródłach polskich XI-XVI wieku , s. 197
02000120,T,017

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Notae

miejsce w tekście: f. 200v
02000120,T,013

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Commune de sanctis

miejsce w tekście: f. 149v-190r
02000120,T,014

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Toni

miejsce w tekście: f. 190v-196r
02000120,T,015

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Bulla de institutione festivitatis visitationis BMV

autorstwo: Bonifatius IX papa
miejsce w tekście: f. 196r-196v
02000120,T,002

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 200r

odcisk pieczęci: „Königliche & Universitäts- Bibliothek Breslau"
02000120,T,016

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Officium S. Ursulae

miejsce w tekście: f. 197r-200r
02000120,T,012

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Proprium de sanctis

miejsce w tekście: f. 64v-149v
02000120,T,011

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Proprium de tempore

miejsce w tekście: f. 1r-64v
02000120,T,001

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 1r

odcisk pieczęci: „Königliche & Universitäts- Bibliothek Breslau“
autor dokumentu: JM,
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło