Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

 
02000144

tytuł lub inne określenie treści: Psalterium cum hymnis fratrum ordinis minorum, Psalterium cum hymnis fratrum ordinis minorum

czas powstania: 1485 , f. 147r: “Finitus est liber iste in die sancti Silvestri pape et confessoris anno domini 1485.”
typ tekstu: Psalterium cum hymnis
forma: kodeks
materiał (podłoża): pergamin
język: łaciński
ilość kolumn: 1
wys. x szer. (blok): 58,5 cm, 38,5 cm
wys. x szer. (oprawa): 61 cm, 41,5 cm
l. kart (opisowa): 151
powstanie oprawy: nowożytność
typ oprawy: zdobiona
oprawa: deski obciągnięte skórą z tłoczeniami: ornament liniowy i florystyczny; ślady po 5 okuciach na przedniej i 5 na tylnej okładce; 2 zapięcia zachowane; 8 zwięzów na grzbiecie
sygnatura: I F 437
katalogi: Göber, t. 3 , s. 244-245 literatura: W. Schenk, W jaki sposób można ustalić czas powstania oraz miejsce pochodzenia i używania śląskich rękopisów liturgicznych? , s. 35, 38 St. Wielgus, Obca literatura biblijna w średniowiecznej Polsce , s. 46 B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe 1320-1540 , s. 169 F. Wolnik, Liturgia godzin w diecezji wrocławskiej w XV w. , s. 36, 43, 61, 277 J. Gromadzki, Malarstwo miniaturowe na Śląsku w okresie 1380-1550 , s. passim
02000144,T,011

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Psalterium cum hymnis

miejsce w tekście: f. 1r-151v
02000144,T,001

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: wpis

wpis: „Reformierte Franziskaner zu Maria in Rosis in Neisse“
autor dokumentu: JM,
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło