Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

 
02000172

tytuł lub inne określenie treści: Lectionarium Cisterciense homiliarum sanctorum patrum de sanctis per circulum anni, Lectionarium Cisterciense homiliarum sanctorum patrum de sanctis per circulum anni

czas powstania: 2. poł. XIII w. , Göber, t. 5, s. 626
typ tekstu: lekcjonarz
forma: kodeks
materiał (podłoża): pergamin
język: łaciński
ilość kolumn: 2
wys. x szer. (blok): 37,5 cm, 28 cm
wys. x szer. (oprawa): 39,5 cm, 30,5 cm
l. kart (opisowa): 137
powstanie oprawy: nowożytność
typ oprawy: zdobiona
oprawa: deski obciągnięte skórą z tłoczeniami, skóra częściowo obdarta; ornament liniowy; pod skórą jest makulatura średniowieczna; 2 zapięcia zachowane; 5 zwięzów na grzbiecie
sygnatura: I F 663 wol. 3
umiejscowienie: właściciel: Klasztor cystersów w Lubiążu
katalogi: Göber, t. 5 , s. 626-627 literatura: D. Tabor, Iluminacje cysterskich kodeksów śląskich XIII wieku. Rozprawa doktorska , s. passim K. Jażdżewski, Lubiąż. Losy i kultura umysłowa śląskiego opactwa cystersów (1163-1642) , s. 139, 156, 168, 181, 187, 188, 200, 202, 206, 207, 209, 210, 211, 213, 230, 232, 233
02000172,T,002

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: karteczka Büschinga

exlibris: „Aus der Bibliothek des Klosters Leubus“
02000172,T,011
miejsce w tekście: f. 1v-137v
02000172,T,001

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: wpis na f. 1r

wpis: „Liber sancte Marie virginis in Lubens.”
autor dokumentu: JM,
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło