Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

 
02000196

tytuł lub inne określenie treści: Varia theologica

czas powstania: 1. poł. XV w. , Göber, t. 14, s. 231
typ tekstu: Varia theologica
forma: kodeks
materiał (podłoża): pergamin
język: łaciński
ilość kolumn: 1
wys. x szer. (blok): 18 cm, 13,5 cm
wys. x szer. (oprawa): 19,5 cm, 14,5 cm
l. kart (opisowa): 79
powstanie oprawy: średniowiecze
typ oprawy: zdobiona
oprawa: drewniane deski pokryte mocno brązową, zdobioną skórą; ornament liniowy; ślady po zapięciach i okuciach
sygnatura: I Q 118
sygnatura dawna: U V 123
katalogi: Göber, t. 14 , s. 231-232 literatura: A. Karłowska-Kamzowa, Gotyckie rękopisy iluminowane na Śląsku do 1450 r. , s. 101-121 A. Karłowska-Kamzowa, Malarstwo śląskie 1250-1450 (1979) , s. 117 J. Swastek, Święta Brygida Szwedzka i Zakon Najświętszego Zbawiciela , s. 400-418 J. Gromadzki, Malarstwo miniaturowe na Śląsku w okresie 1380-1550 , s. passim
02000196,T,006

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 50r

odcisk pieczęci: „Königliche und Universitäts- Bibliothek Breslau."
02000196,T,007

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na wyklejce tylnej okładki

odcisk pieczęci: „Königliche und Universitäts- Bibliothek Breslau."
02000196,T,013

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: De imitatione Cristi

autorstwo: Thomas a Kempis
miejsce w tekście: f. 56v-75v
02000196,T,004

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 1r

odcisk pieczęci: „Königliche und Universitäts- Bibliothek Breslau."
02000196,T,014

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Corona spiritualis de septem verbis Christi

miejsce w tekście: f. 75v-79v
02000196,T,005

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 79v

odcisk pieczęci: „Königliche und Universitäts- Bibliothek Breslau."
02000196,T,002

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: karteczka Büschinga

exlibris: „Aus der Bibliothek der Augustiner Chorherrn zu Sagan”
02000196,T,003

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na wyklejce przedniej okładki

odcisk pieczęci: „Königliche und Universitäts- Bibliothek Breslau."
02000196,T,012

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Orationes

miejsce w tekście: f. 30v-56v
02000196,T,011

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Meditationes de passione Christi

miejsce w tekście: f. 1-30v
02000196,T,001

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: wpis na f. 1r

wpis: „Catalogo inscriptus Canonicorum Regul. Sagani ad D. V.”
autor dokumentu: MB,
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło