Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

 Strona główna

Informacje o projekcie i bazie danych

W ramach realizowanego w Bibliotece Uniwersyteckiej w okresie 01.02.2010 - 30.01.2015 projektu

- zakupiono nowoczesny sprzęt do digitalizacji zbiorów zabytkowych, w tym: skaner formatu A0 +
- zakupiono serwer i macierz o efektywnej pojemności przekraczającej 100 TB
- zdigitalizowano znaczącą część zasobów ikonograficznych ukazujących Dolny Śląsk (map, planów, widoków, wedut, grafik, dawnych fotografii) z największej, najcenniejszej i najbardziej zróżnicowanej kolekcji silesiaców na świecie
- udostępniono w domenie publicznej na zasadzie powszechnego równego i bezpłatnego dostępu 120 000 plików będących efektem digitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego
- wydano publikację albumową liczącą 240 stron

Digitalizacja - Oddział Naukowej Dokumentacji Dziedzictwa Kulturowego oraz Pracownia Reprografii i Digitalizacji Zbiorów

Konserwacja - Pracownia Konserwacji Zbiorów Specjalnych

Każdy z obiektów opisany został w formie katalogu naukowego, według listy cech, zgodnej w swym jądrze z klasyfikacją MIDAS (Marburger Administrations, Dokumentations und Administrations- System), opracowaną przez prof. Lutza Heusingera z Bildarchiv Foto Marburg przy Instytucie Historii Sztuki Philipps-Universität Marburg. Oprócz natywnych opisów w formacie MIDAS wykorzystano także opisy wykonane pierwotnie w formacie MARC 21 lub w formacie DublinCore, adaptowane następnie do formatu zgodnego z klasyfikacacją MIDAS.

Zapraszamy do zarejestrowania się na naszej stronie.

Zalogowani użytkownicy mogą korzystać z funkcjonalności niedostępnych dla niezalogowanych. Zalogowanie się umożliwia użytkownikom m.in. tworzenie i zapisywanie własnych kolekcji (albumów) według dowolnych kryteriów wyszukiwania.

Do rejestracji niezbędne są jedynie:
- podanie dowolnej nazwy użytkownika
- wybór hasła dostępu do zasobów
- podanie kraju pochodzenia

Źródłowe opisy obiektów - pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu: opisy natywne w formacie MIDAS: Oddział Naukowej Dokumentacji Dziedzictwa Kulturowego; opisy źródłowe w formacie MARC 21 lub i DublinCore: Oddział Informacji Naukowej; Oddział Wydawnictw Zwartych; Oddział Rękopisów; Oddział Starych Druków; Oddział Zbiorów Graficznych; Oddział Zbiorów Kartograficznych; Oddział Zbiorów Muzycznych

Redakcja bazy - Adam Żurek

Wykonanie Informatyczne - ArchInfo – Jakub Ławniczak

Niniejsza baza dostępna będzie od 1 lipca 2013 r. także jako część portalu dziedzictwa kulturowego:
http://dk.bu.uni.wroc.pl/

Wszelkie informacje, zapytania i uwagi prosimy zgłaszać pod adresem
bu@uwr.edu.pl

.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło