Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

00006480

kościół klasztorny Cysterek (obecnie parafialny pod wezwaniem św. Bartłomieja i św. Jadwigi) 

powstanie: 1203-1240, Świechowski, Architektura romańska w Polsce, s. 257 konsekracja: 1219, ZSwP, Śląsk, s. 883 barokizacja: 1741-1789, ZSwP, Śląsk, s. 883 remont: 1902-1903, ZSwP, Śląsk, s. 883 remont: 1931-1939, ZSwP, Śląsk, s. 883 remont: 1966, ZSwP, Śląsk, s. 883 wzniesienie gotyckiej kaplicy św. Jadwigi na miejscu romańskiej kaplicy św. Piotra: 1268, ZSwP, Śląsk, s. 883
styl obiektu: romanizm, gotyk, barok
materiał (podłoża): cegła, granit, piaskowiec
Rejestr wojewódzkiego konserwatora zabytków: 18, 28.11.1947
części: obj 5000140656, sklepienie krzyżowo-żebrowe obj 5000100750, transept obj 5000100752, portal północny transeptu obj 5000125988, portal zachodni transeptu obj 5000125984, nawa główna obj 5000100753, nawy boczne obj 5000100754, filar międzynawowy obj 5000140655, kaplica św. Jana Chrzciciela obj 5000100755, kaplica św. Jadwigi obj 5000100756, maswerki kaplicy św. Jadwigi obj 5000100757, wiązka służek w kaplicy św. Jadwigi obj 5000100758, sklepienie kaplicy św. Jadwigi obj 5000100759, portal ostrołukowy dwustronny (między kaplicą i prezbiterium) obj 5000100748, fasada romańska (relikty) obj 5000100749, portal boczny (północny) fasady obj 5000125996, prezbiterium obj 5000125976, krypta św. Bartłomieja jest częścią: obj 5000006479, zespół klasztorny Cysterek wyposażenie: obj 5000125985, krucyfiks obj 5000125983, Św. Jadwiga - figura obj 5000125982, Św. Elżbieta - figura obj 5000125987, ambona obj 5000125989, ołtarz przed nagrobkiem św. Jadwigi obj 5000125981, ołtarz główny w kaplicy św. Jadwigi obj 5000125980, ołtarz boczny św. Benedykta obj 5000140661, ołtarz boczny św. Bernarda obj 5000125979, ołtarz boczny św. Józefa obj 5000125978, ołtarz boczny św. Anny obj 5000125977, ambona w kaplicy św. Jadwigi obj 5000125991, pomnik nagrobny św. Jadwigi, marmurowy z drewnianym zwieńczeniem obj 5000125990, epitafium księżnej Karoliny (†1707) obj 5000101760, Maria z Dzieciątkiem - obraz obj 5000101628, ołtarz boczny św. Bernarda obj 5000101629, Maria z Dzieciątkiem - figura obj 5000125995, tumba podwójna księcia Henryka I Brodatego (†1238) i wielkiego mistrza krzyżackiego Konrada von Feuchtwangena (†1296) obj 5000125994, Śmierć św. Jadwigi - obraz obj 5000125993, Ksieni Gertruda - obraz obj 5000125992, ołtarz główny
lokalizacja geograficzna: Trzebnica, województwo: dolnośląskie, powiat: trzebnicki, gmina: Trzebnica
Literatura: 8200000046, Świechowski, Architektura romańska w Polsce, s. 257
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło