Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

00006971

klasztor Karmelitów 

styl obiektu: barok
Rejestr wojewódzkiego konserwatora zabytków: 458, 29.10.1980
jest częścią: obj 5000006969, zespół klasztorny Karmelitów
lokalizacja geograficzna: Głębowice, województwo: dolnośląskie, powiat: wołowski, gmina: Wińsko
Literatura: 8200000074, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, s. 77
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło