Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

00008345

park 

typ formalny: park
Rejestr wojewódzkiego konserwatora zabytków: 884/WŁ, 25.06.1982
jest częścią: obj 5000008343, zespół pałacowy
lokalizacja geograficzna: Tomice, województwo: dolnośląskie, powiat: ząbkowicki, gmina: Ciepłowody
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło