Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

00100841

portal fasady 

typ formalny: portal
powstanie: 1710-1715, Kalinowski, Lubiąż [ŚwZS], s. 57
materiał (podłoża): piaskowiec szary
części: obj 5000123737, Chrystus Zmartwychwstały - środkowa figura na gzymsie obj 5000123738, Św. Jan Chrzciciel - figura na gzymsie, z prawej strony obj 5000123739, Najświętsza Maria Panna - figura na gzymsie, z lewej strony jest częścią: obj 5000100840, fasada kościoła obj 5000007014, kościół klasztorny Cystersów pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny
lokalizacja geograficzna: Lubiąż, województwo: dolnośląskie, powiat: wołowski, gmina: Wołów
Literatura: 8200000065, Kalinowski, Lubiąż [ŚwZS], s. 57
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło