Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

00101527

Maria z Dzieciątkiem, z czyżykiem - figura 

typ formalny: figura
powstanie: około 1360-1364, ZSwP, Śląsk, s. 415 powstanie: 1360-1365, Kaczmarek, Madonna z Kłodzka, s. 112 powstanie: około 1400, Dzierżyńska, Drewniana rzeźba gotycka, s. 22-24 renowacja: 1971, konserwacja poprzedzona badaniami stratygraficznymi, polegająca na usunięciu czterech warstw przemalowań i - w związku z zupełnym brakiem śladów oryginalnej polichromii - oczyszczeniu figury do drewna, mającym na celu uczytelnienie formy i detali rzeźbiarskich, zaimpregnowaniu drewna, uzupełnieniu jego ubytków, zabezpieczeniu powierzchni rzeźby woskiem; Sp. Pracy ZPAP "Plastyka" - G. Zborowska, A. Rachtan; finans. Pow. KZ w Kłodzku z budżetu terenowego odnowienie: XIX w. odnowienie: XX w.
styl obiektu: gotyk
rzeźbiarz: artysta działający w Pradze Peter Parler?
materiał (podłoża): drewno
umiejscowienie: obj 5000100309, kaplica św. Jakuba (południowa) obj 5000101604, dawny kościół klasztorny Augustianów pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Marii Panny (niezachowany) obj 5000003224, kościół parafialny pod wezwaniem Wniebowzięcia Matki Boskiej (dawniej joannicki i jezuicki)
lokalizacja geograficzna: Kłodzko, województwo: dolnośląskie, powiat: kłodzki, gmina: Kłodzko
Literatura: 8200000017, Dzierżyńska, Drewniana rzeźba gotycka, s. 22-24 8200000012, Skibińska, Dokumentacja… w województwie wrocławskim w latach 1970-1973, s. 148-149 8200000016, Kaczmarek, Madonna z Kłodzka, s. 112-115 8200000049, ZSwP, Śląsk, s. 415
komentarz: figura znajduje się w kościele joannickim od 1625 r., przedtem w kościele klasztornym Augustianów p.w. Zwiastowania NMP
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło