Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

00003224

kościół parafialny pod wezwaniem Wniebowzięcia Matki Boskiej (dawniej joannicki i jezuicki) 

wzmianka o budowie kościoła: 1295, ZSwP, Śląsk, s. 411 powstanie: poł. XIV w., rejestr powstanie części wschodniej: 1390 - pocz. XV w., ZSwP, Śląsk, s. 411 powstanie części zachodniej: do 1432, ZSwP, Śląsk, s. 412 budowa wież zachodnich: 2. poł. XV w., ZSwP, Śląsk, s. 412 przekształcenia: XVI w., rejestr barokizacja: 1624-1693, ZSwP, Śląsk, s. 413 przekształcenie okien i półkopuła w zamknięciu nawy głównej: 1727-1729, ZSwP, Śląsk, s. 413 restauracje: 1836-1841 i 1929-1937, ZSwP, Śląsk, s. 413
styl obiektu: gotyk, barok
materiał (podłoża): kamień
Rejestr wojewódzkiego konserwatora zabytków: 89, 29.03.1949
części: obj 5000101524, prezbiterium obj 5000100301, nawa główna obj 5000100302, sklepienie sieciowe nawy głównej obj 5000141553, sztukaterie sklepienne obj 5000100303, filar tęczowy obj 5000100304, wspornik wolutowy na filarze obj 5000141554, lizena filara tęczowego obj 5000100305, nawa północna obj 5000100306, sklepienie gwiaździste nawy północnej obj 5000100307, przypora nawy północnej obj 5000100308, zwieńczenie przypory obj 5000141556, nawa południowa obj 5000100309, kaplica św. Jakuba (południowa) obj 5000100310, sklepienie krzyżowo-żebrowe kaplicy św. Jakuba obj 5000141559, kaplica Zmarłych (północna) obj 5000141560, kaplica Ogrojcowa (północna) obj 5000141575, arkady w obramieniu z żabkami i kwiatonem obj 5000141561, portal do nawy północnej, podwójny obj 5000141562, Biczowanie Chrystusa - płaskorzeźbiona płycina w elewacji obj 5000141563, Ecce Homo - płaskorzeźbiona płycina w elewacji obj 5000141564, Cierniem Koronowanie - płaskorzeźbiona płycina w elewacji obj 5000141565, sklepienie gwiaździste kaplicy Ogrojcowej obj 5000141566, przedsionek kaplicy Ogrojcowej wyposażenie: obj 5000101525, ołtarz główny obj 5000101526, Maria z Dzieciątkiem - figura obj 5000141555, ołtarz św. Franciszka Ksawerego obj 5000141557, ołtarz św. Ignacego Loyoli obj 5000141558, sklepienie gwiaździste nawy południowej obj 5000101527, Maria z Dzieciątkiem, z czyżykiem - figura
fundator Arnošt z Pardubic, arcybiskup praski
lokalizacja geograficzna: Kłodzko, pl. Kościelny, województwo: dolnośląskie, powiat: kłodzki, gmina: Kłodzko
Literatura: 8200000049, ZSwP, Śląsk, s. 411-415 8200000142, Broniewski, Kłodzko [ŚwZS], s. 38-68
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło