Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

00121062

Anioł z Bożego Grobu - figura (2) 

typ formalny: figura
umiejscowienie: obj 5000120903, baptysterium (dawna kaplica zmarłych) obj 5000011697, kościół parafialny pod wezwaniem św. Jakuba Starszego
lokalizacja geograficzna: Nysa, województwo: opolskie, powiat: nyski, gmina: Nysa
komentarz: lokalizacja: dawniej pod mensą ołtarzową. Być może są to dwie rzeźby przechowywane obecnie w składziku urządzonym na chórze śpiewaczym
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło