Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

00011697

kościół parafialny pod wezwaniem św. Jakuba Starszego 

powstanie pierwotnej budowli: 1. poł. XIII w., Świechowski, Architektura romańska w Polsce, s. 177 powstanie: 1. poł. XV w. - XIX w., rejestr przekształcenie: po 1945, rejestr
styl obiektu: późny gotyk
Rejestr wojewódzkiego konserwatora zabytków: 172/55, 28.09.1955
części: obj 5000120126, zakrystia główna obj 5000120127, sklepienie krzyżowo-żebrowe zakrystii głównej obj 5000120998, portal zakrystii obj 5000120999, drzwi żelazne okute skośną kratą obj 5000140636, okno ostrołukowe zakrystii obj 5000120903, baptysterium (dawna kaplica zmarłych) obj 5000120933, sklepienie kopulaste z lunetami i sześcioboczną latarnią obj 5000120934, łącznik między baptysterium i ambitem (prostokątny) obj 5000120935, sklepienie kolebkowo-krzyżowe łącznika obj 5000120455, prezbiterium obj 5000120936, sklepienie krzyżowo-żebrowe prezbiterium obj 5000140637, okna ostrołukowe prezbiterium, z maswerkami obj 5000125949, ambit obj 5000125948, sklepienie przerzutowe ambitu obj 5000120514, nawa południowa obj 5000120907, sklepienie krzyżowo-żebrowe nawy południowej obj 5000120875, nawa główna obj 5000120876, nawa północna obj 5000120906, sklepienie krzyżowo-żebrowe nawy północnej obj 5000120878, kaplice północne obj 5000120879, kaplica Świętego Krzyża obj 5000120928, sklepienie krzyżowo-żebrowe obj 5000120880, kaplica św. Antoniego obj 5000120913, sklepienie żaglaste obj 5000120881, kaplica Matki Boskiej Bolesnej obj 5000120915, sklepienie krzyżowo-żebrowe obj 5000120882, Kaplica Ecce Homo obj 5000120916, sklepienie gwiaździste obj 5000120883, kaplica św. Józefa obj 5000120917, sklepienie krzyżowo-żebrowe obj 5000120884, Kaplica Bracka obj 5000120918, sklepienie krzyżowo-żebrowe obj 5000120885, kaplica św. Jana Chrzciciela obj 5000120919, sklepienie krzyżowo-żebrowe obj 5000120886, kaplica Trójcy Świętej obj 5000120930, kopuła na pendentywach obj 5000120887, kaplice południowe obj 5000120888, kaplica Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny obj 5000120929, sklepienie krzyżowo-żebrowe obj 5000120889, kaplica Ogrojcowa obj 5000120920, sklepienie krzyżowo-żebrowe obj 5000125953, ołtarz z figurą Ecce Homo w kaplicy Ogrojcowej obj 5000120890, kaplica św. Anny obj 5000120921, sklepienie krzyżowo-żebrowe obj 5000120891, kaplica Matki Boskiej Różańcowej obj 5000120922, sklepienie sieciowe obj 5000120892, kaplica św. Wawrzyńca obj 5000120923, sklepienie krzyżowo-żebrowe obj 5000120893, kaplica św. Mikołaja (wcześniej rodziny Duchse) obj 5000120924, sklepienie krzyżowo-żebrowe obj 5000120894, kaplica św. Jakuba (wcześniej Czternastu Wspomożycieli) obj 5000120925, sklepienie krzyżowo-żebrowe obj 5000120895, kaplica Najświętszego Sakramentu obj 5000120931, kopuła na pendentywach obj 5000120979, elewacja południowa kaplicy Najświętszego Sakramentu obj 5000120896, kaplica św. Piotra i św. Pawła obj 5000120926, sklepienie krzyżowo-żebrowe obj 5000120897, kaplica Matki Boskiej Szkaplerznej obj 5000120927, sklepienie sieciowe obj 5000120898, kruchta zachodnia obj 5000121146, portal kruchty zachodniej obj 5000120899, kruchta północna obj 5000120908, sklepienie krzyżowo-żebrowe obj 5000121151, portal ostrołukowy kruchty północnej obj 5000120900, kruchta południowa obj 5000120909, sklepienie krzyżowo-żebrowe obj 5000121152, portal ostrołukowy obj 5000121153, kartusz herbowy biskupa Kaspra von Logau obj 5000121154, kartusz z herbem księstwa nyskiego (I) obj 5000121155, kartusz z herbem księstwa nyskiego (II) obj 5000120901, składzik obj 5000120912, sklepienie gwiaździste obj 5000121072, portal prowadzący z nawy do składziku obj 5000121073, drzwi żelazne okute skośną kratą, w portalu obj 5000120902, mała zakrystia obj 5000120932, sklepienie kopulaste wielopołaciowe z lunetami i owalnym plafonem obj 5000121092, portal małej zakrystii obj 5000121093, drzwi z ozdobnymi zawiasami obj 5000120910, chór śpiewaczy na piętrze (nad zakrystią) obj 5000120997, sklepienie żebrowe w części wschodniej obj 5000120911, sklepienie kolebkowe z lunetami obj 5000120937, chór muzyczny obj 5000120938, sklepienie pod chórem (sieciowe i gwiaździste) obj 5000120941, chór mieszczański obj 5000120942, sklepienie gwiaździste pod chórem mieszczańskim obj 5000120946, klatka schodowa na chór mieszczański obj 5000120947, portal prowadzący na chór mieszczański obj 5000120950, umocnienie narożne obj 5000120953, Ukrzyżowanie - grupa figuralna obj 5000120955, fasada zachodnia obj 5000120957, kartusz herbowy biskupa Baltazara Promnitza obj 5000125957, elewacja południowa obj 5000125955, okna ostrołukowe z maswerkami w elewacji południowej obj 5000125954, elewacja północna jest częścią: obj 5000011696, zespół kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Jakuba Starszego wyposażenie: obj 5000120513, Maria z Dzieciątkiem - figura obj 5000121000, zacheuszek (gotycki, malowany) obj 5000121001, komoda zakrystyjna obj 5000121002, kropielnica obj 5000121003, lavabo obj 5000121004, wyposażenie zakrystii - złotnictwo obj 5000121005, krucyfiks obj 5000121043, wyposażenie zakrystii - tkaniny obj 5000121057, ołtarz w baptysterium obj 5000121061, ramka na kanony (2) obj 5000121062, Anioł z Bożego Grobu - figura (2) obj 5000121063, chrzcielnica obj 5000121066, epitafium Henryka Ferdynanda Entzmanna (†1708) oraz jego żony Zuzanny Małgorzaty ur. Hancke i matki Katarzyny ur. Germersheim obj 5000121067, epitafium Tobiasza Konstantyna Hancke (†1719), kanonika nyskiego obj 5000121068, płyta nagrobna rycerza z rodziny Schildberg (†1580) obj 5000121069, płyta nagrobna Kaspra Cortnera (†1587) obj 5000121070, boazeria w baptysterium obj 5000120978, Ukrzyżowanie - płaskorzeźba w elewacji północno-wschodniej obj 5000120456, ołtarz główny obj 5000120457, tryptyk Ukrzyżowania obj 5000120951, relikwiarz z rzeźbą świętego Mikołaja obj 5000120952, relikwiarz z rzeźbą świętego Jakuba Starszego obj 5000120958, płyta nagrobna serca biskupa Fryderyka von Hessen (†1682) obj 5000121088, epitafium Wawrzyńca Prausnera (†1553), Wacława Rittera (†1564) i ich żony Magdaleny (†1569) obj 5000121089, epitafium Jana Strubicza (†1568), jego żony Anny (†1534) oraz Magdaleny obj 5000121090, epitafium inskrypcyjne Kaspra Henryka Oberga (†1679) obj 5000121091, epitafium inskrypcyjne Kaspra Oberga (†1716) i Melchiora Libera (†1717) obj 5000120515, Ołtarz Srebrny obj 5000120516, Św. Anna Samotrzeć - figura obj 5000120982, epitafium Zuzanny Saywet (ur. Hüls, †1603) obj 5000120983, epitafium Adam Sayweta i jego żony Małgorzaty (ur. Petzold) obj 5000120984, epitafium serca biskupa Sebastiana Rostocka (†1671) obj 5000120985, epitafium inskrypcyjne Jana Krzysztofa Alojzego von Lutzenkirchen (†1798) obj 5000120996, epitafium Jacoba Schoresiusa (†1606), lekarza obj 5000120988, ruchome wyposażenie kościoła obj 5000121083, płyta nagrobna biskupa Wacława Piastowicza z Legnicy (†1419) obj 5000121084, epitafium Balthasara Heinricha (†1615), mistrza rzeźnickiego i radcy, i jego żony Anny ur. Staud (†1595) obj 5000121085, nagrobek biskupa Jacoba von Salza (1520-39) obj 5000121086, epitafium Wincentego Hortenzjusza (Hortensiusa) (†1555), prepozyta wrocławskiego obj 5000121087, epitafium Stanisława Weisskopffa (†1571) obj 5000121099, ołtarz w Kaplicy Świętego Krzyża obj 5000121100, ołtarz w kaplicy św. Antoniego obj 5000121104, ołtarz w kaplicy Matki Boskiej Bolesnej obj 5000121106, epitafium Jana Lohra (†1653), miejscowego proboszcza obj 5000121107, ołtarz w kaplicy Ecce Homo obj 5000121108, epitafium burmistrza Kaspra Gebauera (†1627) obj 5000121109, epitafium Adama Hieronima Heltzela z Paczkowa (†1662), proboszcza ząbkowickiego i nyskiego obj 5000121110, krata w arkadzie wejściowej (skośna) obj 5000121111, ołtarz w Kaplicy Brackiej obj 5000121112, nagrobek biskupa Jana Sitscha (†1608) obj 5000121115, epitafium nieznanej rodziny (zachowane fragmentarycznie) obj 5000121116, krata w arkadzie wejściowej obj 5000121117, ołtarz w kaplicy św. Jana Chrzciciela obj 5000121118, nagrobek biskupa Marcina Gerstmanna (†1585) obj 5000121119, zaplecek ławy kościelnej z dwiema rzeźbionymi postaciami alegorycznymi obj 5000121120, krata w arkadzie wejściowej obj 5000121121, polichromia w kaplicy Trójcy Świętej obj 5000121122, ołtarz w kaplicy Trójcy Świętej obj 5000121123, epitafium Joachima Rudolpha (†1589), przepozyta nyskiego obj 5000121124, Święty Jakub Starszy ratuje Nysę przed pożarem w 1642 r. - obraz obj 5000121125, epitafium Joachima Neumanna (†1595) obj 5000121126, krata w arkadzie wejściowej obj 5000121127, płyta nagrobna Mikołaja Neumanna (†1596), kanonika nyskiego obj 5000121128, płyta nagrobna Mateusza Appelbauma (†1603), kanonika nyskiego obj 5000121129, płyta nagrobna Baltazara Liesch von Hornau (†1661), sufragana wrocławskiego (uszkodzona) obj 5000121130, krata w arkadzie wejściowej obj 5000121131, epitafium Andrzeja Neumanna (†1586) i jego żony Marty ur. Scholtz (†1587) (uszkodzone) obj 5000121132, krata w arkadzie wejściowej obj 5000121133, ołtarz w kaplicy św. Wawrzyńca obj 5000121134, epitafium Wawrzyńca Franciszka Therera (†1718) i jego żony Julianny Maksymilianny (†1705) ur. Naas obj 5000121135, krata w arkadzie wejściowej obj 5000121136, ołtarz z obrazem św. Walentego w kaplicy św. Mikołaja obj 5000121138, krata w arkadzie wejściowej obj 5000121139, płyta nagrobna inskrypcyjna Henryka Reibnitz von Pannwitz (†1499) obj 5000121140, krata w arkadzie wejściowej obj 5000120980, epitafium? (zachowane fragmentarycznie) obj 5000121141, polichromia kaplicy Najświętszego Sakramentu obj 5000121142, ołtarz kaplicy Najświętszego Sakramentu obj 5000121143, nagrobek biskupa Kaspra von Logau (†1574) obj 5000121144, krata w arkadzie wejściowej obj 5000121145, nagrobek biskupa Baltazara Promnitza (†1562) obj 5000125911, epitafium Jerzego von Stentsch (†1571) obj 5000121147, kropielnica kruchty zachodniej obj 5000121113, drzwi w gotyckim portalu obj 5000121148, epitafium rodziny Weisskopff obj 5000121149, epitafium inskrypcyjne Zygmunta von Schellendorf (†1633) obj 5000121150, płyta (nagrobna?) - fragment obj 5000121156, epitafium Jana i Joachima Fryderyka (†1600), synów Henryka von Buchta Buchtiz (Buchta von Buchtitz) obj 5000121157, epitafium Jana Krzysztofa von Promeck i Marii Anny ur. von Colaus dla córki Anny Marii (†1612) obj 5000121158, epitafium Marii Magdaleny Saywet (†1622) obj 5000121159, epitafium Jerzego Klehra (†1633) i jego żony Zuzanny obj 5000121160, epitafium Jerzego Waisera obj 5000121161, epitafium nieznanej pary mieszczan obj 5000121074, tabernakulum (ze srebrnym okuciem) obj 5000121075, Chrystus Zmartwychwstały - figura obj 5000121076, relikwiarz (3) obj 5000121077, komplet krucyfiks ołtarzowy i lichtarze obj 5000121080, lichtarz na paschał obj 5000121081, lichtarze (mosiężne) obj 5000121082, lichtarze (cynowe) obj 5000121094, boazeria małej zakrystii (zachowana fragmentarycznie) obj 5000121096, komoda zakrystyjna obj 5000121097, Czterej Ojcowie Kościoła - figury obj 5000121098, Św. Jan Nepomucen - figura obj 5000120943, polichromia chóru mieszczańskiego obj 5000120948, tablica fundacyjna (fundacja chóru mieszczańskiego) obj 5000120959, epitafium Magdaleny Hincz (†1554) obj 5000120960, epitafium Andrzeja Pleskowicza (†1559) i jego żony Barbary ur. Koliatsch obj 5000120961, epitafium Katarzyny Dambach ur. Tschernik (†1560) obj 5000120962, epitafium inskrypcyjne rodziny Schutenhoffer (I) obj 5000120963, epitafium inskrypcyjne rodziny Schutenhoffer (II) obj 5000120964, epitafium inskrypcyjne rodziny Schutenhoffer (III) obj 5000120965, epitafium Filipa Neumanna (†1540) i jego żony Barbary (†1569) (I) obj 5000120966, epitafium Filipa Neumanna (†1540) i jego żony Barbary (†1569) (II) obj 5000120967, epitafium Hansa Hartlieba Küchlera (†1573), jego żony Petroneli (†1566) i Elżbiety (†1590) obj 5000120968, epitafium Marcina Schaeferta (†1591), jego żony Marty ur. Petzeid (†1592) oraz synów Bartłomieja i Szymona obj 5000120969, epitafium inskrypcyjne Anny, żony Marcina Siebenhaara ur. Hüls (†1598) obj 5000120970, epitafium Karola Leopolda Taubera (†1614) obj 5000120971, epitafium inskrypcyjne Antoniego Gapin (†1690) obj 5000120972, epitafium inskrypcyjne burmistrza Kaspra Naasa (†1685) i jego rodziny obj 5000120973, epitafium inskrypcyjne Marii Katarzyny Ernst (†1726) obj 5000120974, epitafium inskrypcyjne Kaspra Herberga, mieszczanina i kamieniarza nyskiego i jego żony Marii Magdaleny (†1757) obj 5000120975, epitafium inskrypcyjne Karola Józefa Schleima (†1746) obj 5000120976, epitafium inskrypcyjne Zuzanny Tielpp (†1746)
lokalizacja geograficzna: Nysa, pl. Katedralny, województwo: opolskie, powiat: nyski, gmina: Nysa
Literatura: 8200000038, KZSwP, t. 7, z. 9, s. 67 8200000089, Sztuka Śląska Opolskiego, s. 48-54 8200000069, Kębłowski, Nysa [ŚwZS]
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło