Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

00121111

ołtarz w Kaplicy Brackiej 

typ formalny: ołtarz
powstanie: 1612, KZSwP, t. 7, z. 9, s. 81
styl obiektu: późny renesans
rzeźbiarz: Mistrz Fundacji Sitscha
umiejscowienie: obj 5000120884, Kaplica Bracka obj 5000011697, kościół parafialny pod wezwaniem św. Jakuba Starszego
prawdopodobny fundator biskup Jan Sitsch
lokalizacja geograficzna: Nysa, województwo: opolskie, powiat: nyski, gmina: Nysa
Literatura: 8200000038, KZSwP, t. 7, z. 9, s. 81 8200000089, Sztuka Śląska Opolskiego, s. 199

zwieńczenie ołtarza 

Św. Wincenty (?) - figura 

typ formalny: figura

część środkowa ołtarza 

Św. Jadwiga Trzebnicka - figura 

typ formalny: figura

przedstawienie postaci kobiecych z rogami obfitości w naddatkach ? 

Św. Katarzyna Aleksandryjska - figura 

typ formalny: figura

Madonna z Dzieciątkiem na półksiężycu - figura 

typ formalny: figura

część górna ołtarza 

Św. Jan Ewangelista - figura 

typ formalny: figura

Św. Jan Chrzciciel - figura 

typ formalny: figura

Św. Henryk (?) - figura 

typ formalny: figura

predella 

kartusz herbowy - płaskorzeźbione przedstawienie 

Zwiastowanie - płaskorzeźbione przedstawienie 

postać klęczącego fundatora - płaskorzeźbione przedstawienie 

Pokłon Pasterzy - płaskorzeźbione przedstawienie 

Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło