Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

00121117

ołtarz w kaplicy św. Jana Chrzciciela 

typ formalny: ołtarz
powstanie: 1579-1584, KZSwP, t. 7, z. 9, s. 81
styl obiektu: renesans
rzeźbiarz: Marcin Kramer
materiał (podłoża): kamień
umiejscowienie: obj 5000120885, kaplica św. Jana Chrzciciela obj 5000011697, kościół parafialny pod wezwaniem św. Jakuba Starszego
fundator biskup Marcin Gerstmann
lokalizacja geograficzna: Nysa, województwo: opolskie, powiat: nyski, gmina: Nysa
Literatura: 8200000038, KZSwP, t. 7, z. 9, s. 81 8200000089, Sztuka Śląska Opolskiego, s. 193

zwieńczenie ołtarza 

Św. Jan Ewangelista - figura 

typ formalny: figura

część środkowa ołtarza 

Św. Sebastiana - figura 

typ formalny: figura

Chrystus na Górze Oliwnej - płaskorzeźba 

Niesienie Krzyża - płaskorzeźba 

Ecce Homo - figura 

typ formalny: figura

Ukrzyżowanie (na płaskorzeźbionym tle krajobrazowym) - grupa figuralna 

część górna ołtarza 

Św. Paweł - figura 

typ formalny: figura

Św. Piotr - figura 

typ formalny: figura

Zmartwychwstanie - płaskorzeźba 

predella 

Ostatnia Wieczerza - płaskorzeźba 

kartusz herbowy 

postać klęczącego fundatora - płaskorzeżba 

Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło