Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

00121402

Matka Boska z Dzieciątkiem - obraz (przemalowany) 

typ formalny: obraz
powstanie: XVIII w., KZSwP, t. 7, z. 13, s. 63
części: obj 5000121403, sukienka metalowa trybowana obj 5000121404, rama (uszkodzona) umiejscowienie: obj 5000016199, kościół klasztorny Cystersów (obecnie parafialny pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny)
lokalizacja geograficzna: Rudy, województwo: śląskie, powiat: raciborski, gmina: Kuźnia Raciborska
Literatura: 8200000041, KZSwP, t. 7, z. 13, s. 63
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło