Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

00122518

epitafium Hansa Weisskopfa (†1562) 

powstanie: około 1580, ZSwP, Śląsk, s. 154
styl obiektu: manieryzm
materiał (podłoża): kamień, stiuk
umiejscowienie: obj 5000122514, nawa południowa obj 5000010002, kościół parafialny pod wezwaniem św. Mikołaja
fundatorzy rodziny: Weisskopfów i nieznana z nazwiska
lokalizacja geograficzna: Brzeg, województwo: opolskie, powiat: brzeski, gmina: Brzeg
Literatura: 8200000049, ZSwP, Śląsk, s. 154 8200000068, Zlat, Brzeg [ŚwZS], s. 179, 185
komentarz: lokalizacja: epitafium wmurowane we wschodnim końcu nawy

klęcząca rodzina Weisskopfów - płaskorzeźbione przedstawienie 

klęcząca rodzina nieznanych fundatorów - płaskorzeźbione przedstawienie 

Zwiastowanie - płaskorzeźbione przedstawienie w bocznym polu 

Ucieczka do Egiptu - płaskorzeźbione przedstawienie w bocznym polu 

Obrzezanie - płaskorzeźbione przedstawienie w bocznym polu 

Pokłon Trzech Króli - płaskorzeźbione przedstawienie w bocznym polu 

Chrystus wśród dzieci - płaskorzeźbione przedstawienie 

gmerk z inicjałami HW 

Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło