Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

00122519

epitafium dziecięce Barbary Scholtz 

umiejscowienie: obj 5000122514, nawa południowa obj 5000010002, kościół parafialny pod wezwaniem św. Mikołaja
lokalizacja geograficzna: Brzeg, województwo: opolskie, powiat: brzeski, gmina: Brzeg
Literatura: 8200000068, Zlat, Brzeg [ŚwZS], s. 183
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło