Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

00123616

Sceny z życia św. Bernarda - polichromia w 4 medalionach 

powstanie: 1691-1692, ZSwP, Śląsk, s. 513 odczyszczenie i odnowienie: 1935
styl obiektu: barok
malarz: Michael Lucas Leopold Willmann
części: obj 5000123617, Najświętsza Maria Panna ukazuje się św. Bernardowi - polichromia obj 5000123618, Chrystus ukazuje się św. Bernardowi - polichromia obj 5000123619, Św. Bernard przy budowie klasztoru w Clairvaux - polichromia obj 5000123620, Św. Bernard na łożu śmierci - polichromia umiejscowienie: obj 5000123615, kopuła na pendentywach obj 5000007014, kościół klasztorny Cystersów pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny
fundator opat Dominik Krausenberger
lokalizacja geograficzna: Lubiąż, województwo: dolnośląskie, powiat: wołowski, gmina: Wołów
Literatura: 8200000049, ZSwP, Śląsk, s. 513 8200000065, Kalinowski, Lubiąż [ŚwZS], s. 25
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło