Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

00123644

krata zamykajaca nawę północną 

typ formalny: krata
styl obiektu: barok
umiejscowienie: obj 5000123643, sklepienie kolebkowo-krzyżowe obj 5000007014, kościół klasztorny Cystersów pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny
lokalizacja geograficzna: Lubiąż, województwo: dolnośląskie, powiat: wołowski, gmina: Wołów
Literatura: 8200000065, Kalinowski, Lubiąż [ŚwZS], s. 73
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło