Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

00123836

Alegorie 4 cnót kardynalnych 

styl obiektu: barok
części: obj 5000123837, Roztropność (Prudentia): kobieta z lustrem i parą węży - figura obj 5000123838, Sprawiedliwość (Justitia): kobieta z mieczem i wagą - figura obj 5000123839, Męstwo (Virtus Heroica): postać z maczugą i skórą lwa - figura obj 5000123840, Umiarkowanie (Temperantia): kobieta z rogami obfitości - figura jest częścią: obj 5000123821, dekoracja rzeźbiarska Sali Książęcej
lokalizacja geograficzna: Lubiąż, województwo: dolnośląskie, powiat: wołowski, gmina: Wołów
Literatura: 8200000065, Kalinowski, Lubiąż [ŚwZS], s. 122
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło