Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

00123925

Personifikacje i alegorie różnych dziedzin i gałęzi wiedzy - polichromia na sklepieniach wnęk okiennych I kondygnacji 

styl obiektu: barok
malarz: Philip Christian Bentum
części: obj 5000123926, Budownictwo i planistyka - polichromia obj 5000123927, Astronomia - polichromia obj 5000123928, Medycyna - polichromia obj 5000123929, Filozofia - polichromia obj 5000123930, Teologia - polichromia obj 5000123931, Prawo - polichromia obj 5000123932, Retoryka - polichromia obj 5000123933, Malarstwo - polichromia obj 5000123934, Poezja - polichromia obj 5000123935, Muzyka - polichromia obj 5000123936, Przemysł - polichromia obj 5000123937, Technika - polichromia obj 5000123938, Sztuka wojenna - polichromia obj 5000123939, Architektura - polichromia obj 5000141169, Chilon ze Sparty - polichromia obj 5000141170, Solon - polichromia obj 5000141171, Hipokrates - polichromia obj 5000141172, Platon - polichromia obj 5000141173, Logika - polichromia obj 5000141174, Arystoteles - polichromia obj 5000141175, Johannes de Gerson - polichromia obj 5000141176, Sybilla Europejska - polichromia jest częścią: obj 5000123905, Gloryfikacja Mądrości Bożej - wystrój malarski biblioteki
lokalizacja geograficzna: Lubiąż, województwo: dolnośląskie, powiat: wołowski, gmina: Wołów
Literatura: 8200000065, Kalinowski, Lubiąż [ŚwZS], s. 157
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło