Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

00141429

epitafium Baltazara Skopka i jego żony Heleny 

powstanie: 1630, KZSwP, t. 7, z. 11, s. 10
styl obiektu: manieryzm
materiał (podłoża): kamień
umiejscowienie: obj 5000141400, nawa północna obj 5000012150, kościół katedralny pod wezwaniem Świętego Krzyża
fundator kanonik Jerzy Skopek (syn zmarłych)
lokalizacja geograficzna: Opole, województwo: opolskie, powiat: Opole, gmina: Opole
Literatura: 8200000040, KZSwP, t. 7, z. 11, s. 10
komentarz: lokalizacja: w drugim od wschodu przęśle na ścianie północnej, po prawej stronie wejścia do kaplicy św. Jadwigi
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło