Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

00012150

kościół katedralny pod wezwaniem Świętego Krzyża 

typ formalny: katedra
budowa bazyliki: przed 1295, ZSwP, Śląsk, s. 647 budowa nowego prezbiterium: 1447, ZSwP, Śląsk, s. 647 budowa korpusu halowego: 1470, ZSwP, Śląsk, s. 647 pożary: 1. poł. XV w., ZSwP, Śląsk, s. 647 pożary: 1. poł. XVII w., ZSwP, Śląsk, s. 647 wzmianki o kościele: 1102, 1223, ZSwP, Śląsk, s. 647 wzniesienie fasady zachodniej i nadbudowa wież: 1899-1900, ZSwP, Śląsk, s. 647 remonty: XIX w., ZSwP, Śląsk, s. 647 remonty: 1963-1966, ZSwP, Śląsk, s. 647
styl obiektu: gotyk
materiał (podłoża): cegła
Rejestr wojewódzkiego konserwatora zabytków: 763/64, 03.04.1964
części: obj 5000141457, przedsionek obj 5000141458, sklepienie kryształowe przedsionka obj 5000120566, apsyda południowa obj 5000141423, apsyda północna obj 5000141397, prezbiterium obj 5000141398, nawa główna obj 5000141399, sklepienie sieciowe nawy głównej obj 5000141400, nawa północna obj 5000141401, sklepienie sieciowo-gwiaździste nawy północnej obj 5000141402, zespół filarów międzynawowych obj 5000141439, nawa południowa obj 5000141403, kaplica Piastowska (dawniej Trójcy Świętej, Oppersdorfów) obj 5000141415, sklepienie krzyżowo-żebrowe kaplicy Piastowskiej obj 5000141430, kaplica św. Jadwigi jest częścią: obj 5000141459, zespół katedralny wyposażenie: obj 5000141450, zespół epitafiów wmurowanych w zewnętrzne ściany kościoła obj 5000141451, epitafium rodziny Oppersdorff I obj 5000141452, epitafium rodziny Oppersdorff II obj 5000141453, epitafium Krystyny Oppersdorff (ur. Czetlicz) obj 5000141454, epitafium Małgorzaty Oppersdorff (ur. Lobkowitz) obj 5000141455, epitafium Barbary Oppersdorff (ur. Strzela) obj 5000141456, epitafium rodziny Oppersdorff (Jana?) obj 5000120567, ołtarz w apsydzie południowej obj 5000120568, Matka Boska Piekarska - obraz obj 5000141424, ołtarz w apsydzie północnej obj 5000141417, ołtarz główny obj 5000141418, Ukrzyżowanie - grupa figuralna w centrum ołtarza obj 5000141416, ołtarz boczny południowy obj 5000141422, korpus ambony obj 5000141434, ambona obj 5000141426, epitafium Małgorzaty Schraiber obj 5000141427, epitafium Jana z Półwsi obj 5000141428, epitafium Wacława Czibulki obj 5000141429, epitafium Baltazara Skopka i jego żony Heleny obj 5000141435, epitafium Andrzeja Schwinke obj 5000141436, epitafium Joachima Jendryczki i jego żony Doroty obj 5000141440, fragment epitafium z przedstawieniem Piety obj 5000141441, fragment epitafium z Pokłonem Pasterzy obj 5000141404, nagrobek i epitafium ks. Jana Dobrego obj 5000141405, Drzewo genealogiczne Piastów - obraz obj 5000141406, tryptyk z Kostowa obj 5000141431, chrzcielnica obj 5000141432, Św. Jadwiga - obraz
lokalizacja geograficzna: Opole, ul. Katedralna, województwo: opolskie, powiat: Opole, gmina: Opole
Literatura: 8200000040, KZSwP, t. 7, z. 11, s. 3-13 8200000049, ZSwP, Śląsk, s. 647-648
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło