Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

00141434

ambona 

typ formalny: ambona
powstanie: 1805, KZSwP, t. 7, z. 11, s. 9
styl obiektu: klasycyzm
sztukator: Jan Piotr Echtler
materiał (podłoża): stiuk
umiejscowienie: obj 5000141398, nawa główna obj 5000012150, kościół katedralny pod wezwaniem Świętego Krzyża
lokalizacja geograficzna: Opole, województwo: opolskie, powiat: Opole, gmina: Opole
Literatura: 8200000040, KZSwP, t. 7, z. 11, s. 9
komentarz: lokalizacja: przy trzecim od wschodu filarze południowym
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło