Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

00142019

zespół epitafiów w otoczeniu kościoła 

części: obj 5000142020, epitafium Ludwiga Hakeborna obj 5000142021, epitafium Jacobusa obj 5000142022, epitafium Kaspara von Tschetschau zw. Mettich obj 5000142023, epitafium Hedwigi von Netz (ur. Bedaw) obj 5000142024, epitafium dziecka z rodu Haugwitz jest częścią: obj 5000142016, zespół kościelno-klasztorny obj 5000005488, dawna kaplica grobowa (obecnie kościół filialny pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża)
lokalizacja geograficzna: Żelowice, województwo: dolnośląskie, powiat: strzeliński, gmina: Kondratowice
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło