Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

00001053

kościół parafialny pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja 

odbudowa: 1482-1492, ZSwP, Śląsk, s. 131 wzmianka o kościele: 1261, ZSwP, Śląsk, s. 131 zniszczenie w czasie wojen husyckich: 1429, ZSwP, Śląsk, s. 131 prace wykończeniowe: 1. ćw. XVI w., ZSwP, Śląsk, s. 131 zniszczenie wskutek pożaru: 1642, ZSwP, Śląsk, s. 131 odbudowa w barokowych formach: 1655-1692, ZSwP, Śląsk, s. 131 modernizacja: 1853, ZSwP, Śląsk, s. 131 modernizacja wnętrza: 1926-1928, ZSwP, Śląsk, s. 131
styl obiektu: gotyk, barok
materiał (podłoża): kamień łamany
Rejestr wojewódzkiego konserwatora zabytków: 86, 29.03.1949
części: obj 5000100023, podchórze organowe obj 5000100024, sklepienie obj 5000100025, prezbiterium obj 5000100026, okno z maswerkiem obj 5000140219, elewacja południowa obj 5000140220, okno z maswerkiem w elewacji południowej obj 5000140221, epitafium ze sceną Ofiary Abrahama obj 5000140222, epitafia na ścianie południowej obj 5000140223, epitafium dziecięce (3) obj 5000140226, epitafium z datą 1673 obj 5000140228, epitafium z datą 1594 obj 5000140224, portal południowy obj 5000140225, Św. Sebastian - figura przy portalu południowym, po prawej stronie obj 5000140227, Św. Roch - figura przy portalu południowym, po lewej stronie obj 5000140229, fasada obj 5000140230, portal główny obj 5000140231, Maria, św. Jadwiga, św. Józef i św. Jan Nepomucen - figury przy portalu głównym jest częścią: obj 5000140239, zespół kościoła parafialnego pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja wyposażenie: obj 5000140218, ołtarz główny
lokalizacja geograficzna: Bolesławiec, województwo: dolnośląskie, powiat: bolesławiecki, gmina: Bolesławiec
Literatura: 8200000049, ZSwP, Śląsk, s. 131-132
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło