Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

00003841

kościół pod wezwaniem Najświętszej Panny Marii (obecnie pomocniczy pod wezwaniem św. Piotra i św. Pawła) 

powstanie: XIV w., rejestr nakrycie kościoła sklepieniami: do 1468, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, s. 49 przekształcenie: XV w., rejestr, s. 49 odbudowa po pożarze w 1651: do 1659, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, s. 49 remont: XVIII w., Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, s. 49 remont: 1857, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, s. 49 wzmianka o kościele: 1335, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, s. 49
styl obiektu: gotyk
materiał (podłoża): cegła, piaskowiec
Rejestr wojewódzkiego konserwatora zabytków: 134, 02.01.1950
części: obj 5000100383, fasada zachodnia obj 5000100384, podziały kratowe w partii szczytu fasady obj 5000140516, okno maswerkowe fasady zachodniej obj 5000140517, portal główny obj 5000101373, nawa boczna północna obj 5000140518, okno maswerkowe nawy północnej (2) obj 5000140522, arkady kruchty północnej, o łuku w ośli grzbiet obj 5000140523, dobudówka mieszcząca kaplicę Bożywojów i kruchtę północną obj 5000140524, renesansowy szczyt kruchty północnej obj 5000140510, nawa główna obj 5000140515, okna nawy głównej obj 5000140511, nawa boczna południowa obj 5000140512, portal południowy obj 5000140513, okno kruchty południowej obj 5000140514, okno maswerkowe nawy południowej (4) wyposażenie: obj 5000101374, tryptyk Świętych Dziewic obj 5000101375, figura Marii (nowa) obj 5000140519, zespół epitafiów na elewacji północnej kościoła
lokalizacja geograficzna: Chojnów, Rynek, 1, województwo: dolnośląskie, powiat: legnicki, gmina: Chojnów
Literatura: 8200000074, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, s. 49 8200000049, ZSwP, Śląsk, s. 196-197
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło