Baza Danych

00001128
miano osoby: Bärwald, Zacharias ( -1598 )
miano alternatywne:
Baerwald, Zacharias
nazwa stow.:
informacje dodatkowe: Drukarz, syn Jakoba Bärwalda, działający w Lipsku. Samodzielnie prowadził oficynę w l. 1585-1598.

instytucja: BUWR
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło