Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

 
02000265

tytuł lub inne określenie treści: Policraticus. De nugis philosophorum, Policraticus. De nugis philosophorum

czas powstania: 1421 , kolofon na k. 180r: „Explicit liber Jo. Policrathon Anno domini Millesimo Quadringentesimo xxi in vigilia penthecostes per m. G”
autorstwo: Johannes Saresberiensis
forma: kodeks
materiał (podłoża): pergamin
język: łaciński
ilość kolumn: 2
wys. x szer. (blok): 31 cm, 22 cm
wys. x szer. (oprawa): 33 cm, 23 cm
l. kart (opisowa): 180+2 nlb. (po f. 73 i 96)+I
karty ochronne: I
powstanie oprawy: średniowiecze
typ oprawy: zdobiona
oprawa: drewniane deski, obciągnięte w ok. 1/3 (tj. grzbiet i 1/3 desek) skórą z tłoczeniami: ornament liniowy i florystyczny; przednia okładka odpadła; grzbiet pokryty brązową, bogato tłoczoną skórą; zachowane dwa dobrze zakonserwowane zdobione mosiążne zapięcia manierystyczne; cztery zwięzy na grzbiecie
sygnatura: IV F 48
umiejscowienie: właściciel: Klasztor cystersów w Henrykowie
katalogi: Göber, t. 8 , s. 167 literatura: R. Palacz, Les manuscrits du Policraticon de Jean de Salisbury en Pologne , s. 55-56 J. Gromadzki, Malarstwo miniaturowe na Śląsku w okresie 1380-1550 , s. passim
02000265,T,002

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: karteczka Büschinga

exlibris: „Aus der Bibliothek des Klosters Heinrichau“
02000265,T,012

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Policraticus. De nugis philosophorum

autorstwo: Johannes Saresberiensis
miejsce w tekście: f. 2v-180r
02000265,T,011

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Entheticus Johannis in librum policrathon

autorstwo: Johannes Saresberiensis
miejsce w tekście: f. 2r-2v
02000265,T,001

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: nota własnościowa na f. 1r

nota własnościowa: „Liber B[eatissi]mae Virginis Mariae in Henrichau Sacri Ord. Cisterciensis, p[ro]curatus a R[everen]d[issi]mo D[omi]no Henrico Abbate. Anno D[omi]ni 1685. Bibliothecae inscriptus”
autor dokumentu: MB, JM,
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło