Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

 
02000267

tytuł lub inne określenie treści: Varia theologica

czas powstania: 1. poł. XV w. , Göber, t. 9, s. 227
typ tekstu: Varia theologica
forma: kodeks
materiał (podłoża): pergamin & papier
język: łaciński
ilość kolumn: 2
wys. x szer. (blok): 30 cm, 21,5 cm
wys. x szer. (oprawa): 31 cm, 22 cm
l. kart (opisowa): I+392+I
karty ochronne: II
powstanie oprawy: XX w.
oprawa: tektura, tzw. półskórek - grzbiet i rogi skórzane lub skóropodobne; oprawa po konserwacji
sygnatura: IV F 64
sygnatura dawna: K. N. 211 (K.N.212.?)
katalogi: Göber, t. 9 , s. 227-230 literatura: R. Heck, Miniatury wroclawskiego rekopisu Jakuba de Cessulis "Liber super ludum scacorum" , s. 3-49 A. Karłowska-Kamzowa, Gotyckie rękopisy iluminowane na Śląsku do 1450 r. , s. 101-121 A. Karłowska-Kamzowa, Malarstwo śląskie 1250-1450 (1979) , s. 116 St. Solicki, Historiografia w średniowiecznych bibliotekach wrocławskich , s. 141 K. Jażdżewski, Lubiąż. Losy i kultura umysłowa śląskiego opactwa cystersów (1163-1642) , s. 208 Średniowieczna książka rękopiśmienna jako dzieło sztuki , s. 21, 128-129 A. Karłowska-Kamzowa, Społeczeństwo średniowieczne na szachownicy życia , s. 84, 87-91 J. Gromadzki, Malarstwo miniaturowe na Śląsku w okresie 1380-1550 , s. passim B. Kürbis, Recenzja pracy: R. Heck, Miniatury wroclawskiego rekopisu Jakuba de Cessulis "Liber super ludum scacorum" , s. 229 Średniowieczna książka rękopiśmienna jako dzieło sztuki , s. 21, 128-129
02000267,T,017

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Alphabetisches Stichwortregister

miejsce w tekście: f. 212r-214v
02000267,T,018

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Circa potestatem a Christo collatam praelatis ecclesiae

miejsce w tekście: f. 215r-248v
02000267,T,019

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Liber de paenitentia

miejsce w tekście: f. 249r-267v
02000267,T,004

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 100r

odcisk pieczęci: „Königliche & Universitäts- Bibliothek Breslau"
02000267,T,013

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Legenda de s. Catharina

miejsce w tekście: f. 32v-49r
02000267,T,005

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 392v

odcisk pieczęci: „Königliche & Universitäts- Bibliothek Breslau"
02000267,T,014

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Miracula s. Catharinae

miejsce w tekście: f. 49v-53r
02000267,T,002

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 1r

odcisk pieczęci: „Königliche & Universitäts- Bibliothek Breslau"
02000267,T,015

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Tractatus de demonibus

miejsce w tekście: f. 53v-60r
02000267,T,003

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: pieczęć na f. 2r

odcisk pieczęci: „Königliche & Universitäts- Bibliothek Breslau"
02000267,T,016

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Alphabetum narrationum

autorstwo: Stephanus Bisuntinus
miejsce w tekście: f. 61r-211v
02000267,T,021

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Exempla

miejsce w tekście: f. 380r-392v
02000267,T,012

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: De moribus et officiis nobilium super ludo scacorum

autorstwo: Iacobus de Cessulis
miejsce w tekście: f. 2r-32r
02000267,T,020

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Liber de apibus

autorstwo: Thomas Brabantinus OP (Thomas de Cantiprato)
miejsce w tekście: f. 268r-380r
02000267,T,011

Opis treści:

tytuł lub inne określenie treści: Commentarius ad Tractatum ‘De generatione’

miejsce w tekście: f. 1r-2r
02000267,T,001

Znaki własnościowe:

tytuł lub inne określenie treści: wpis na f. 1r

wpis: „Wenczka Rampschil hic sepultus”
autor dokumentu: MB, JM,
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło