Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

00005524

park 

typ formalny: park
Rejestr wojewódzkiego konserwatora zabytków: 280/1325/WŁ, 20.03.1991
lokalizacja geograficzna: Strużyna, województwo: dolnośląskie, powiat: strzeliński, gmina: Przeworno
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło