Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

00100459

fasada wschodnia 

typ formalny: fasada
części: obj 5000100460, portal główny z tablicą inskrypcyjną opatki Marthy Tenner obj 5000100461, gzyms i pilastry w wielkim porządku obj 5000100462, okno kasulowe obj 5000100463, portal wewnętrzny (przejście między kaplicami bocznymi) jest częścią: obj 5000004606, kościół klasztorny Benedyktynek (obecnie parafialny pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Maternusa)
lokalizacja geograficzna: Lubomierz, województwo: dolnośląskie, powiat: lwówecki, gmina: Lubomierz
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło