Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

00004606

kościół klasztorny Benedyktynek (obecnie parafialny pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Maternusa) 

budowa kościoła gotyckiego: poł. XV w., ZSwP, Śląsk, s. 525 budowa wieży: XV/XVI w., rejestr budowa barokowego kościoła: 1727-1730, ZSwP, Śląsk, s. 525 zniszczenie w pożarze: 1688, ZSwP, Śląsk, s. 525
styl obiektu: barok
autor barokowej przebudowy: mistrz legnicki Johann Jacob Scheerhofer
Rejestr wojewódzkiego konserwatora zabytków: 1027, 15.01.1964
części: obj 5000100459, fasada wschodnia obj 5000100460, portal główny z tablicą inskrypcyjną opatki Marthy Tenner obj 5000100461, gzyms i pilastry w wielkim porządku obj 5000100462, okno kasulowe obj 5000100463, portal wewnętrzny (przejście między kaplicami bocznymi) obj 5000125153, elewacja południowa obj 5000125154, wieża jest częścią: obj 5000004605, zespół klasztorny Benedyktynek
lokalizacja geograficzna: Lubomierz, pl. Kościelny, 1, województwo: dolnośląskie, powiat: lwówecki, gmina: Lubomierz
Literatura: 8200000049, ZSwP, Śląsk, s. 525-527 8200000074, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, s. 209-210
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło