Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

00120306

nawa główna 

części: obj 5000120307, służki i lizeny styku nawy głównej i transeptu obj 5000121302, sklepienie krzyżowo-żebrowe na gurtach, w nawie głównej jest częścią: obj 5000016199, kościół klasztorny Cystersów (obecnie parafialny pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny) wyposażenie: obj 5000121303, ołtarz boczny północny obj 5000121305, ołtarz boczny południowy obj 5000121307, ambona (rekonstrukcja) obj 5000121308, kontrambona (ślepa ambona)
lokalizacja geograficzna: Rudy, województwo: śląskie, powiat: raciborski, gmina: Kuźnia Raciborska
Literatura: 8200000041, KZSwP, t. 7, z. 13, s. 57
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło