Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

00121307

ambona (rekonstrukcja) 

typ formalny: ambona
umiejscowienie: obj 5000120306, nawa główna obj 5000016199, kościół klasztorny Cystersów (obecnie parafialny pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny)
lokalizacja geograficzna: Rudy, województwo: śląskie, powiat: raciborski, gmina: Kuźnia Raciborska
Literatura: 8200000041, KZSwP, t. 7, z. 13, s. 63
komentarz: poprzednia, niezachowana ambona wykonana była być może przez Jana Schuberta około 1780 r.
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło